Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 9 kredity pro lékaře.


ABSTRAKTA KE STAŽENÍ

Pátek 5. 4. 2024

9.00–9.05
Slavnostní zahájení


9.05–10.45 hod.
Blok I. Obstrukční uropatie − vyzvané přednášky

Předsedající: Šmakal O.

 • Ultrazvukové vyšetření – hlavní pilíř diagnostiky obstrukčních uropatií
  • Šmakal O. (Urologická klinika FN Olomouc a LF UP Olomouc) (25 min.)
 • Dynamická a statická scintigrafie ledvin v diagnostice obstrukčních uropatií
  • Koranda P. (Klinika nukleární medicíny FN Olomouc a LF UP Olomouc) (25 min.)
 • CT urotraktu u dětí
  • Čivrný J. (Radiologická klinika FN Olomouc a LF UP Olomouc) (25 min.)

 

10.45–11.15
Přestávka

 

11.15–12.30 hod.
Blok II. Obstrukční uropatie − obstrukce PUJO

Předsedající: Sedláček J., Zerhau P.

 • Vývoj včasné ultrazvukové diagnostiky VVV ledvin – výsledky z olomouckého regionu
  • Flögelová H., Stašková L., Janega M., Mišuth V., Čivrný J. (Dětská klinika FN Olomouc a LF UP Olomouc) (15 min.)
 • Spolehlivost a význam detekce aberantních cév u kongenitální hydronefrózy
  • Kočvara R., Vávřová L., Nováková P., Faltusová E., Drlík M., Dítě Z., Sedláček J. (Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze) (15 min.)
 • Laparoskopická pyeloplastika vs. vascular hitch, naše zkušenosti
  • Husár M., Zerhau P., Kovardová P. (Urologický úsek Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno) (15 min.)
 • Konzervativní postup u pacientky s hydronefrózou na podkladě aberantní cévy
  • MUDr. Lucie Vávřová (Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze) (15 min.)

12.30–13.30
Přestávka, oběd

 

13.30-14.00
Vyzvaná přednáška „Dětská urologie – moje profesní láska“ – Dvořáček J.
(Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze) (25 min.)

 

14.00-15.30
Blok III. Obstrukční uropatie − duplexní ledvina

Předsedající: Šmakal O., Kočvara R.

 • Obstrukční vady duplexní ledviny – náš diagnostický a léčebný postup
  • Šmakal O., Vrána J., Šarapatka J., Rohanová M. (Urologická klinika FN Olomouc a LF UP Olomouc) (20 min.)
 • Volba primárního operačního řešení závažné vrozené obstrukce močovodu ve vztahu k věku pacienta a etiologii obstrukce. Klinický soubor
  • Novák I.1, Kuliaček P.1, Skálová S.2, Rejtar P.3 (1Urologická klinika – dětské oddělení, FN a LF UK Hradec Králové, 2Dětská klinika, FN a LF UK Hradec Králové, 3Radiologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové) (15 min.)
 • Chirurgická léčba duplicity dutého systému ledviny s hypo/afunkcí a dilatací horní části – naše zkušenosti
  • Zerhau P., Husár M., Kvardová P. (Urologický úsek Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno) (15 min.)
 • Obstrukční uropatie – kazuistiky z našeho regionu
  • Dolejšová O.1, Laterová Š.1, Janda V.1, Kožíšková Z.1, Sládková E.2, Vondráková R.3, Baxa J.3 (1Urologická klinika LF UK a FN Plzeň, 2Dětská klinika LF UK a FN Plzeň, 3Klinika zobrazovacích metod LF Uk a FN Plzeň) (15 min.)
 • Operační řešení symptomatického pahýlu močovodu u MCDK
  • Šarapatka J., Študent V. jun., Šmakal O. (Urologická klinika FN a LF UP v Olomouci) (15 min.)

15.30-15.50
Přestávka

 

15.50–17.00
Zasedání dětských urologů

 

18.30–19.15
Varhanní koncert v kostele sv. Mořice

 

19.30-00:00
Společenský večer  

 


 

Sobota 6. 4. 2024

9.00−10.30
Blok IV Hypospadie

Předsedající: Drlík M., Trachta J.

 • GUD (Glandular Urethral Disassembly) technika u distálních hypospadií – první zkušenosti
  • Drlík M., Sedláček J., Vávřová L., Jirásková Z., Faltusová E., Kočvara R. ( dětské urologie, Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze) (15 min.)
 • Pozdní komplikace vaskularizovaných prepuciálních laloků po rekonstrukci hypospadie
  • Sedláček J., Kočvara R., Drlík M., Vávřová I., Nováková P. (Odd. dětské urologie, Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze) (10 min.)
 • Pooperační péče o dětské pacienty s hypospadií
  • Novotná L. ( dětské urologie, Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze) (15 min.)
 • Současná technika feminizující genitoplastiky u dívek s CAH, načasování a kosmetické výsledky
  • Trachta J., Škába R. (Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha) (15 min.)
 • Využití plastového retraktoru Alexis v dětské urologii
  • Trachta J., Trčka J., Dotlačil V. (Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha) (15 min.)

 

10.30–11.00
Přestávka

 

11.00–11.50
Blok V Varia

Předsedající: Šarapatka J., Novák I.

 • Cizí předměty v močových cestách v dětské urologii, okořenění oboru?
  • Kajfosz P. (Urologické oddělení KNTB Zlín) (10 min.)
 • Fournierova choroba u mladého chlapce
  • Naisarová K. (Klinika dětské chirurgie a traumatologie, FN Hradec Králové) (10 min.)
 • Jen solitární ledvina? Aneb solitární ledvina čtyřikrát jinak
  • Vyoralová Z. (Dětské odd. a nefrologická ambulance KNTB Zlín) (10 min.)
 • Splenogonadální fúze – kazuistika
  • Kuliaček P.1,2, Svobodová Z.1, Štěpanovská J.3 , Novák I.1, Tomášek J.1 (1Oddělení dětské urologie, Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové; 2Klinika dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové; 3Radiologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové) (10 min.)

 

11.50–12.00
Zakončení setkání